ESTEBAN UMEREZ ARGAIA

 
esteban@umerez.eu
Tel. 94 423 84 48
Portuko Markesaren Kalea 9, Nagusia

48008 Bilbo
Izena *
Izena
Datuen Babesa *
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez, zera jakinarazi nahi dizut: gune honen bitartez ematen dizkidazun datu pertsonalak nire ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko ditut eta isilpean gordeko ditut. Zuk zeuk eskatutako zerbitzua emateko, informazioa bidaltzeko edo zure iruzkinak argitaratzeko baino ez ditut erabiliko datuok, eta ez dizkiot inori salduko, alokatuko ez inoren esku utziko ere. Datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak honako helbide honetara idatzita egikari ditzakezu: Portuko Markesaren kalea 9, Nagusia, 48008 Bilbo. Inprimaki hau betez gero, datu pertsonal horiek aipatu fitxategi automatizatuan sartzeko berariazko baimena ematen didazu.