El titular y responsable de la web es:

Esteban Umerez Argaia
Abogado
Colegiado nº 5.930 del Colegio de Abogados de Bizkaia.
NIF: 72447175G
Marqués del Puerto nº 9, Principal
48008 Bilbao
Tel: 94 423 84 48
Fax: 94 685 67 72
Mail: info@umerez.eu

CONTENIDO DE LA PÁGINA

Esta página web contiene diversos apartados de tipo «blog» donde el titular recoge información jurídica o vierte opiniones de carácter personal. En ningún caso los artículos jurídicos pueden ser tomados como asesoramiento legal de ninguna clase. El titular de esta página declina toda responsabilidad sobre cualesquiera consecuencias se puedan derivar de la utilización de las opiniones jurídicas contenidas en sus artículos o en los comentarios de los visitantes de la página.

Con relación a los comentarios de terceros y a las manifestaciones de toda índole contenidas en los mismos, el titular de esta página declina toda responsabilidad, y se reserva el derecho de eliminar los comentarios inapropiados, ofensivos, denigrantes o injuriosos, así como de bloquear e impedir los futuros comentarios de sus autores.

ARCHIVOS DE REGISTRO Y COOKIES

Esta página personal está alojada en el servicio Squarespace.com. Squarespace almacena cierta información de manera automática y la almacena en archivos de registro (log files). Esta información relativa a los visitantes de la página, que no los identifica de manera individual, incluye la dirección IP, el tipo de navegador, el proveedor ISP, el sistema operativo, las páginas de entrada y salida, registros de fecha y hora e información de la secuencia de clicks (clickstream data).

Squarespace utiliza esta información para analizar tendencias, administrar sitios web, registrar los movimientos de los usuarios en los sitios web y para recoger información demográfica sobre su base de usuarios con carácter general.

Squarespace no enlaza estos datos recopilados de manera automática a ninguna información personalmente identificable.

Squarespace únicamente utiliza dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos («Cookies») para aquellos usuarios que inician una sesión de usuario en los servicios de Squarespace. Es decir, para quienes, como el propio editor de esta página, tienen contratados servicios con Squarespace y acceden a los mismos mediante una sesión de usuario.

Estas cookies sólo se vinculan a información personal en caso de que haya iniciado una sesión de usuario en Squarespace y, por tanto, sea su cliente y haya aceptado expresamente los términos y condiciones de su servicio.

Squarespace no instala cookies que permitan almacenar información personalmente identificable para los visitantes o lectores de esta página.

A la fecha de redacción de este Aviso Legal (agosto de 2014), esta página no contiene publicidad ni otros servicios de terceros.

Puede encontrar información legal más detallada (en Inglés) en la página de privacidad de Squarespace.

PROTECCIÓN DE DATOS.

El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos o generados cuando se comunique con esta página web o con Esteban Umerez Argaia es el propio Esteban Umerez Argaia. Los datos serán tratados con base en la comunicación establecida por Ud. o en la relación profesional que resulte y con el fin de gestionar esta relación profesional, cumplir con obligaciones legales y, en su caso, informarle de la actualidad jurídica. Su navegación por esta página o su puesta en contacto con Esteban Umerez Argaia supone que presta su consentimiento a dicho tratamiento. Los datos serán conservados mientras la relación de contacto profesional siga en vigor y, posteriormente, mientras existan responsabilidades legales o contractuales o mientras no se oponga al envío de información. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, cuando correspondan, y oponerse a recibir información jurídica, remitiendo un correo electrónico a info@umerez.eu.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Licencia Creative Commons BY-NC-SA. El contenido de esta web puede ser libremente reproducido, de manera total o parcial, bajo la condición de que se indique en todo caso y de forma clara la autoría del contenido y se enlace a esta web. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

La marca umerez.eu, el logotipo «umerez.eu abogado» y el nombre del dominio (www.umerez.eu) son propiedad del titular de esta página, y están protegidos por las leyes y tratados internacionales en materia de propiedad y de nombres de dominio. Quedan reservados todos los derechos sobre los mismos.

LEGE ABISUA

Orrialde honen jabe eta erantzulea:

Esteban Umerez Argaia
Abokatua
Bizkaiko Abokatuen Bazkuneko 5.930. zenbakidun kidea.
IFZ: 72447175G
Portuko Markesaren kalea 9, Nagusia
48008 Bilbo
Tel: 94 423 84 48
Fax: 94 685 67 72
Mail: info@umerez.eu

ORRIALDEAREN EDUKIA

Web orri honek «blog» moduko zenbait atal dauzka, eta hauetan jabea naizen honek informazio juridikoa eta iritzi pertsonalak jasotzen ditut. Artikulu juridikoak ezin dira inolaz ere aholkularitza juridikotzat hartu. Artikuluetan edo bisitarien iruzkinetan jasotzen diren iritzi juridikoak erabiltzen baditu inork, ez dut inolako ardurarik hartzen, horren ondorioak edozein direlarik ere.

Ez dut inolako erantzukizunik hartzen ere hirugarrenen iruzkin edo adierazpenekiko. Iruzkin desegoki, iraingarri, mingarri edo laidogarri oro ezabatzeko eskubidea gordetzen dut, bai eta etorkizunean horien egileari edozein parte hartze debekatzeko eskubidea ere.

Orrialde pertsonal hau Squarespace.com zerbitzuan dago kokatuta. Squarespace-ek zenbait informazio biltzen du automatikoki eta erregistro fitxategietan («log files») gordetzen du. Informazio automatiko honek ez ditu orrialdearen bisitariak indibidualki identifikatzen. Biltzen den informazioa honako hau da: IP helbidea, nabigatzaile mota, ISP hornitzailea, sistema eragilea, sarrera eta irteera orrialdeak, data eta orduari buruzko erregistroak eta click segidari buruzko informazioa («clickstream data»).

Squarespace-ek informazio hori joerak aztertzeko, web guneak administratzeko, erabiltzaileen mugimenduak erregistratzeko eta bere erabiltzaile multzoari buruzko informazio demografiko orokorra biltzeko erabiltzen du.

Squarespace-ek ez dizkio lotzen automatikoki bildutako datu horiek inolako informazio pertsonali.

Datuak gorde eta berreskuratzeko tresnak («Cookie-ak»), bere web zerbitzuan erabiltzaile saioa hasten duten erabiltzaileekin bakarrik erabiltzen ditu Squarespace-ek. Hau da, orrialde honen beraren egilea naizen honek bezala, Squarespace-ekin zerbitzuak kontratatuta ditugun erabiltzaileokin.

Cookie hauek kasu batean bakarrik lotzen zaizkie informazio pertsonalei: Squarespace-en erabiltzaile saio bat hasten denean, beraz, haren bezero bazara eta haren zerbitzuaren arau eta baldintzak onartu badituzu.

Bestela, Squarespace-ek ez du informazio pertsonala biltzea ahalbideratzen duen cookie-rik instalatzen orrialde honen bisitari eso irakurleen ordenagailutan.

Lege Abisu hau idazterako datan (2014ko abuztua), orrialde honek ez du publizitaterik edo hirugarrenen bestelako zerbitzurik.

Lege informazio zehatzagoa aurki dezakezu (Ingelesez) Squarespace-en pribatutasunari buruzko orrialdean.

DATUEN BABESA

Web orrialde honekin edo Esteban Umerez Argaiarekin komunikatzen zarenean jaso edo sortzen diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna Esteban Umerez Argaia bera da. Datuok zuk hasitako komunikazioan edo sor daitekeen harreman profesionalean oinarrituta tratatuko dira, bai eta harreman profesional hori kudeatzeko, legeak ezarritako betebeharrak betetzeko eta zuri informazio juridikoa bidaltzeko ere. Web orrialde honetan nabigatzeak edo Esteban Umerez Argaiarekin kontaktuan jartzeak esan nahi du datuen trataera hori onartu egiten duzula. Datuok harreman profesionalak iraun bitartean gordeko ditut, eta horren ondoren, legeak edo kontratuek ezarritako betebeharrek irauten duten bitartean, bai eta informazio gehiago jaso nahi ez duzula adierazten duzun arte. Datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko edo mugitzeko eskubideak honako helbide elektronikora idatzita egikari ditzakezu: info@umerez.eu.

JABETZA INTELEKTUALA

Creative Commons baimena, BY-NC-SA. Orrialde honen edukia askatasunez erreproduzitu daiteke, bere osotasunean edo zati batean, baldin eta bere egiletza modu argian adierazten bada eta orrialde honekiko lotura bat jartzen bada. Debekatuta dago jatorrizko obra edo bertatik eratorritakoak helburu komertzialetarako erabiltzea, eta guztiak ere honen baimen berberarekin banatu ahal izango dira bakarrik.

Orrialde honen titularra da umerez.eu marka, «umerez.eu abogado» logotipoa eta www.umerez.eu domeinu izenaren jabea, eta jabetza zein domeinu izenei buruzko legeen eta nazioarteko itunen babespean daude. Horien gaineko eskubide eta ahalmen oro erreserbatzen du bere jabeak.

//